Thiết kế phát triển trang web không còn quá xa lạ ở thời đại công nghệ hiện nay. Tuy nhiên ý nghĩa thực sự của chúng là gì và điểm khác biệt như thế nào? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Xem thêm bài viết:

Thiết kế web là gì?

Thiết kế web là quá trình tạo ra các trang web . Nó bao gồm một số khía cạnh khác nhau của một website. Bao gồm bố cục trang web , sản xuất nội dung và thiết kế đồ họa. Trong khi các thuật ngữ thiết kế web và phát triển web thường được sử dụng thay thế cho nhau, thiết kế web về mặt kỹ thuật là một tập hợp con của danh mục phát triển web rộng hơn.

Trang web được tạo bằng ngôn ngữ đánh dấu được gọi là HTML . Các nhà thiết kế web xây dựng các trang web bằng cách sử dụng các thẻ HTML xác định nội dung và siêu dữ liệu của mỗi trang. Bố cục và giao diện của các phần tử trong trang web thường được xác định bằng cách sử dụng CSS hoặc các biểu định kiểu xếp tầng. Do đó, hầu hết các trang web bao gồm sự kết hợp của HTML và CSS xác định cách mỗi trang sẽ xuất hiện trong trình duyệt .

thiết kế phát triển trang web
Thiết kế web là quá trình tạo ra các trang web . Bao gồm bố cục trang web , sản xuất nội dung và thiết kế đồ họa.

Phát triển web là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Phát triển web nói chung là các nhiệm vụ liên quan đến việc phát triển các trang web để lưu trữ thông qua mạng nội bộ hoặc internet. Quá trình phát triển web bao gồm thiết kế web, phát triển nội dung web, viết kịch bản phía máy khách / phía máy chủ và cấu hình bảo mật mạng, trong số các tác vụ khác.

Theo nghĩa rộng hơn, phát triển trang web bao gồm tất cả các hành động, cập nhật và hoạt động cần thiết để xây dựng, duy trì và quản lý một trang web nhằm đảm bảo hiệu suất, trải nghiệm người dùng và tốc độ của nó là tối ưu.

Phát triển cũng có thể, nhưng không nhất thiết, bao gồm tất cả những hành động chiến lược cần thiết để đảm bảo xếp hạng phù hợp trên kết quả của công cụ tìm kiếm. Thông thường, những nhiệm vụ đó liên quan đến một chuyên môn khác, cụ thể là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Phát triển web còn được gọi là phát triển trang web, trong khi các chuyên gia duy trì trang web được gọi là nhà phát triển web hoặc (thông thường hơn) nhà phát triển web.

thiết kế phát triển trang web
Phát triển web bao gồm tất cả các hành động, cập nhật và hoạt động cần thiết để xây dựng, duy trì và quản lý một trang web. Với mục đích nhằm đảm bảo hiệu suất, trải nghiệm người dùng và tốc độ của nó là tối ưu.

Thiết kế và phát triển web – Đâu là điểm khác nhau?

Về bản chất, thiết kế website đề cập đến cả phần thẩm mỹ của trang web và khả năng sử dụng của nó. Các nhà thiết kế web sử dụng các chương trình thiết kế khác nhau như Adobe Photoshop để tạo bố cục và các yếu tố hình ảnh khác của trang web.
Mặt khác, các nhà phát triển web, họ thiết kế một trang web và thực sự tạo ra một trang web hoạt động từ nó. Các nhà phát triển web sử dụng HTML, CSS, Javascript, PHP và các ngôn ngữ lập trình khác để làm sống động các tệp thiết kế.

thiết kế phát triển trang web
Thiết kế phát triển trang web có những yếu tố và đặc trưng khác nhau. Tuy nhiên, mục đích cốt yếu đều được xây dựng lên từ việc tối ưu hành vi của người dùng trên website của doanh nghiệp.

Thiết kế phát triển trang web có những yếu tố và đặc trưng khác nhau. Tuy nhiên, mục đích cốt yếu đều được xây dựng lên từ việc tối ưu hành vi của người dùng trên website của doanh nghiệp. Nếu như bạn đang có nhu cầu về xây dựng và phát triển website một cách bài bản, cụ thể, tối ưu trải nghiệm người dùng nhưng vẫn tiết kiệm chi phí. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hoặc để lại thông tin liên hệ của bạn dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

THC Media – IT Outsourcing Company

Thông tin liên hệ

 Office: 72 Ho Huan Nghiep Street, Ngu Hanh Son district, Da Nang City.

 Phone: 0935 880 322

 Email: Info@thcmedia.vn