Slide Đội ngũ điều hành THCmedia Team là sự kết hợp của những con người cùng một niềm đam mê lập trình và kiến thức về công nghệ thông tin. Tuyen Nguyen CEO & Co-Founder Huynh huong PM & Co-Founder Viet duc Loan nguyen Software Engineer Designer Bui Xuan The Bui Hai Nguyen Ba Kien Ngo Sy Long Mobile Advisor Website Advisor Marketing Advisor Technology Advisor PROJECTS CEO

Slide Không chỉ là công nghệ!
Nó còn là cuộc sống!
Everything is Media 4.0 Era
Call Now Button