Quy trình làm việc tại THCmedia

Nhận yêu cầu từ khách hàng

01 - Nhận yêu cầu từ khách hàng

Bộ phận sale trao đổi với doanh nghiệp, tiếp nhận thông tin và thống kê những yêu cầu cụ thể từ khách hàng. Yêu cầu dịch vụ cụ thể, task việc thực hiện, timeline mong muốn,…

Đề xuất giải pháp

02 - Đề xuất giải pháp

Nhóm dự án sẽ trao đổi cùng khách hàng để tư vấn, đưa ra phương án thực hiện tốt nhất, kế hoạch hoàn thành và thời gian bàn giao dựa trên timeline mong muốn của khách hàng.

Xây dựng ý tưởng

03 - Xây dựng ý tưởng

Sau khi logic hoá bản yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành lên ý tưởng tổng thể về cách triển khai dịch vụ và xây dựng khung sườn, tiến trình làm việc.

Tư vấn và ký hợp đồng

04 - Tư vấn và ký hợp đồng

Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho khách hàng các vấn đề về giá cả, gói dịch vụ thích hợp và những chính sách cam kết sau khi hoàn thành dự án. Đưa ra những giải pháp phù hợp và tối ưu quy trình thực thi nhất cho khách hàng.

Triển khai chi tiết

05 - Triển khai chi tiết

Sau khi đã ký kết và chốt được phương án thực hiện từ kế hoạch tổng quan, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai một kế hoạch thật chi tiết, cụ thể từng bước thực hiện trong quá trình sản xuất. Lên tiến trình làm việc, phân bổ task việc cho nhân sự, tạo checklist dự án.

Tiến hành sản xuất

06 - Tiến hành sản xuất

Từ bản yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi nghiên cứu, phân tích và đưa ra bản tóm tắt có hệ thống hơn. Tiến hành thực thi theo kế hoạch đã phát triển, kiểm tra tiến độ và đốc thúc nhân sự thực hiện theo tiến trình kế hoạch.

Phản hồi và điều chỉnh

07 - Phản hồi và điều chỉnh

Chúng tôi lắng nghe những phản hồi của khách hàng một cách khách quan, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cũng như sản phẩm/ dịch vụ cung cấp, báo cáo đầy đủ và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Kiểm tra, chạy thử

08 - Kiểm tra, chạy thử

Sau khi hoàn thành dự án, tiến hành chạy thử để kiểm tra mức độ ổn định của các thành phần. Đối với dịch vụ, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra mức độ hiệu quả, mức độ ứng dụng khi chạy dịch vụ, và có những điều chỉnh tương thích phù hợp.

Theo dõi, báo cáo

09 - Theo dõi, báo cáo

Sau khi đã chắc chắn rằng sản phẩm và dịch vụ đã được ứng dụng đúng mục đích, chạy ổn định, hiệu quả, đem lại chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ tiến hành gửi báo cáo để nghiệm thu và kết thúc dự án. Cam kết áp dụng đầy đủ các chính sách phù hợp.

THCmedia

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì bạn?

Nhắn tin cho chúng tôi:
back btn

Thông tin tư vấn    back btn

    Join us!      back btn

      We are here for you.