Để tiện tham khảo cho quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại THCmedia chúng tôi gửi cho quý khách xem thử mẫu hợp đồng về dịch vụ Marketing online của THCmedia:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MARKETING ONLINE

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm…..2017. Tại TP Đà Nẵng, chúng tôi gồm:

 

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THCMEDIA

Đại diện:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

CMND:

Điện thoại:

Email:

Thông tin tài khoản: Ngân hàng VCB chi nhánh Đà Nẵng – Số tài khoản: 0041000314192

 

Bên B: CÔNG TY ///

Đại diện:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

CMND:

Điện thoại

Email

Thông tin tài khoản:

 

Hai bên có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các điều khoản bên dưới và thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ Marketing Online. Sau đây chúng tôi gọi tên chung là dự án thay cho cụm từ ” HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MARKETING ONLINE”.

ĐIỀU I: DỊCH VỤ MARKETING ONLINE

Bên A cung cấp dịch vụ Marketing Online cho Bên B bao gồm:

Xác định & phân tích mức độ cạnh tranh của bộ từ khóa chính, phụ và liên quan (Hoạt động SEO):

Giải thích:

Việc xác định bộ từ khóa là công việc quan trọng đầu tiên phải thực hiện trước khi thiết kế website và xây dựng hệ thống Marketing Online. Từ khóa là cụm từ mà người dùng trên Internet tìm kiếm thường xuyên với lưu lượng lớn liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của Bên B đang cung cấp.

Phân tích bộ từ khóa chính về các chỉ số như:

– Lưu lượng tìm kiếm trên một tháng

– Mức độ cạnh tranh của từ khóa đó trên cả nước

– Mức độ cạnh tranh của từ khóa tại địa phương.

Xác định những từ khóa phụ và từ khóa liên quan. Những bộ từ khóa này hỗ trợ mật thiết với bộ từ khóa chính giúp đẩy bộ từ khóa chính lên Top Google nhanh hơn.

Thiết kế website có giao diện theo yêu cầu của khách hàng.

Giải thích:

Giao diện website phải đạt các tiêu chí sau:

……………

Tải file bên dưới để xem thêm!

File download: Hợp đồng cung cấp dịch vụ.doc