Bảng giá

Chi phí xây dựng một trang web là bao nhiêu?

Bạn đang cần một câu trả lời nhanh chóng cho chi phí của trang web bạn sắp thực hiện?
Dưới đây là bảng giá trung bình cho một trang web mà THCmedia thực hiện.
Note: Chi phí dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Nó không thực sự chính xác cho dự án trang web của bạn. Nếu bạn cần một con số hoặc thông tin chính xác hơn khi thực hiện một dự án trang web! Xin vui lòng gửi chi tiết cho chúng tôi tại đây hoặc liên hệ trực tiếp qua livechat để được tư vấn và báo giá MIỄN PHÍ.

Slide CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE CHI PHÍ THƯỜNG NIÊN
VÀ BẢO TRÌ
Website thông tin và kinh doanh nhỏ Website Công ty/Tập đoàn Website thương mại điện tử Website Ứng dụng 8 - 16 webpages $500 - $1000 25 - 75 webpages 100 - 1000 products 20 - 2000 webpages 8 - 16 webpages $100 - $200 25 - 75 webpages $1500 - $8000 $500 - $1000 $1500 - $10000 $500 - $1000 100 - 1000 products $2000 - $10000 20 - 2000 webpages $2000 - $10000 LIÊN HỆ

Trước khi trả tiền cho thiết kế trang web. Sẽ có một số chi phí mà khách hàng phải trả để tạo một trang web. Những chi phí này là chi phí để trả cho các nhà cung cấp dịch vụ như Hosting, tên miền, nội dung, …

Slide Domain Name $0.95 to $12 Website Hosting $24 to $10,000 Content $2,000 to $25,000 Design/theme $2,000 to $15,000 Webpages $1,000 to $10,000 (1 to 250 pages)

Chi phí ứng dụng cho năm 2019

Chú ý: Chi phí dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Nó không thực sự chính xác cho dự án ứng dụng của bạn. Nếu bạn cần một số hoặc thông tin chính xác hơn khi thực hiện một dự án ứng dụng! Xin vui lòng gửi chi tiết cho chúng tôi tại đây hoặc liên hệ trực tiếp qua livechat để được tư vấn và báo giá MIỄN PHÍ.

Slide Basic Medium Enterprise Complex App $2000 $4000 - $10000 $25 - $50/hr + Fixed design + Google Ads  Native Android/iOS  Wordpress Admin Single Language  Native Android/iOS Multi-Language Support Wordpress Admin + Unlimited Design  Native Android/iOS Multi-Language Support Admin site + Fixed design  Native Android/iOS Multi-Language Support Admin site Advanced Analytics Advanced Analytics Advanced Analytics + Unlimited Design + E-Commerce + E-Commerce + E-Commerce + E-Commerce Unlimited Push Notifications Unlimited Push Notifications + Customization + Customization Flow brief Book now $1000

Chi phí thiết kế cho năm 2019

Bạn muốn một thiết kế hoàn toàn mới hoặc thiết kế lại trang web hoặc ứng dụng của bạn! Doanh nghiệp của bạn cần xem xét một số chi phí thiết kế và phát triển như dưới đây. Xin lưu ý đây là những chi phí cơ bản giúp bạn xem xét dự án của mình! Nếu bạn cần chi phí chính xác hơn. Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất

Slide Wireframing UI Design UX Design Simple Average Complex 14 hours 14 hours 7 hours 56 hours 87 hours 28 hours 140 hours 210 hours 200 hours $10 - $20 $10 - $20 $10 - $20 Book now
Call Now Button