Bảng release “Admin info” Phase_02 05/10/2020 agp_erp:
*Cập nhật chức năng Admin info. Cụ thể: Admin có thể thêm các thông tin nhân sự cho user.
*Cập nhật lại chức năng xóa user.
*Tối ưu lại giao diện điện thoại.
*Tối ưu hiển thị ở trang chi tiết hình ảnh
*Chỉnh sửa lại thông số các button.
*Thêm các nút xem hình ảnh trước và hình ảnh sau khi click chi tiết ở hình ảnh.
*Thêm chế độ xem hình ảnh. Bao gồm: Chế độ xem hình ảnh với chiều cao tối đa màn hình hiển thị và chế độ xem hình ảnh với tối đa chiều ngang hiển thị.

Bảng release “Fix filter search” Phase_02 28/09/2020 agp_erp:
*Fix lại lỗi lọc nhiều quận huyện và các thông số.
*Fix lỗi lọc ra không khớp với kết quả ngoài đơn vị hành chính
*Fix lỗi không cập nhật được dữ liệu
*Remake lại layout user views.
*Check lại validate các trường tên đường gắn với bất động sản.

Bảng release USER INFO Phase_02 8/9/2020 agp_erp:
*Cập nhật lại bảng danh sách.
*Fix lại một số chức năng check trùng lặp.
*Thêm mới các chức năng cập nhật ngày.
*Tối ưu dữ liệu thêm mới!
*Cấu hình lại sửa chửa bất động sản.
*Tùy chỉnh lại Css các chức năng hiển thị.
*Tăng tốc xử lý cho danh sách bất động sản.
*Thêm mới trang hồ sơ nhân viên.
*Thêm chức năng Avatar
*Thêm chức năng hiển thị chức vụ, địa chỉ,
*Thêm chức năng xác thực nhân viên qua CMND.
*Thêm chức năng thay đổi password cho user đã đăng nhập thành công
*Thêm chức năng reset password cho user quên mật khẩu (Lưu ý: Sau khi reset thành công sẽ xóa sạch phân quyền và về phân quyền mặc định – Đây là rule của Aws Cognito Amazon).Hệ thống Core_APG:
*Nâng cấp Front end (Giao diện) từ Angular 8 lên Angular 10.
*Giảm kích thước bundle Front end xuống 15%
*Đa luồng xử lý Back end cải thiện tốc độ xử lý dữ liệu (Đang tiếp tục cải thiện)
*Giảm thời gian xử lý phân quyền  (Đang tiếp tục cải thiện)
*Tối ưu lại logic xử lý dữ liệu GET, PUT, POST hệ thống.
*Thêm cơ sử dữ liệu quản lý user (Nhân viên An Phúc Gia).
*Cài đặt lại port và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để chạy Bot lấy thông tin bất động sản

Bảng release FINAL Phase_01  12/7/2020 agp_erp:
*Fix lỗi copy nhanh.
*Tối ưu thời gian upload ảnh.
*Fix lỗi khi upload ảnh.
*Tìm sản phẩm theo ID.
*Fix lỗi trùng lặp sản phẩm khi up lên hệ thống.
*Fix lỗi không truyền được đơn vị hành chính khi thêm mới tên đường.
*Fix lỗi lọc số tầng.
*Tối ưu dữ liệu.
*Tối ưu tốc độ xử lý dữ liệu ở server
*Bảo mật website theo chuẩn SSL.
*Cập nhật tên miền truy cập hệ thống thành: erp.anphucgia.vn
*Cài đặt pre-loading trang web chính: anphucgia.vn
*Thêm mới xử lý dữ liệu lề đường.
*Thêm mới xử lý loại bất động sản: “Bán đất kiệt/hẻm”

Bảng release 05/7/2020 agp_erp:
*Tạo một thông báo hiển thị lỗi từ server.
*Phân quyền hiển thị thông tin trên danh sách bao gồm (Số nhà, Người tạo và thông tin khách hàng)
*Chỉnh lại đơn vị trong thời hạn thuê
*Tối ưu thời gian hết hạn khóa bảo mật.
*Fix lỗi k thêm được hình ảnh ở bất động sản cho thuê>
*Tạo thông báo đã copy nhanh thông tin.
*Tạo thông báo đưa tên sản phẩm đã được sửa thành công.
*Bắt dữ liệu trả về số 0 ở một số trường.
*Fix lỗi chuyển trang.
*Tối ưu thời gian xử lý dữ liệu ở server.
*Tự động ẩn hình ảnh bảo mật.
*Tối ưu hiển thị định dạng chữ ở một số trường.
*Thêm phân quyền xóa sửa sản phẩm.

Bảng release 22/6/2020 nhp_erp:
*Fix lỗi không đăng nhập được ở các máy mới.
*Thêm hiển thị tên người
*Fix lỗi thiếu thông số khi chuyển trang ở nhà đất cho thuê
*Tối ưu nút “Clear dữ liệu” ở các trang lọc
*Tùy chỉnh hiển thị thêm mới khách hàng
*Hiển thị tên trường nhập sai trong phần thêm mới và chỉnh sửa.
*Fix lỗi submit chuỗi rỗng lên server
*Highlight những trường định dạng sai trong thêm mới và chỉnh sửa.
*Thêm phân khu upload hình ảnh (Hình ảnh bảo mật từ 1-6 và hình ảnh công khai từ 7-15)

Bảng release 14/6/2020 nhp_erp:
*Fix lỗi up hình thứ 10 lên bị lỗi
*Resize hình ảnh avatar trước khi up lên hệ thống
*Add watermark trước khi up lên
*Chỉnh lại bộ lọc tên đường
*Chỉnh lại Css phần giá
*Chỉnh lại dấu chấm ở đơn giá trong phần cho thuê.
*Chỉnh lại đơn vị giá thuê thành: “đ/tháng”
*Fix lỗi chỉ nhận dạng số ở các trường nhập. Phương thức thanh toán, hoa hồng, đặt cọc
*Thời hạn thuê thêm đơn vị: “năm”.
*Thêm phân quyền chỉnh sửa địa chỉ.
*Thêm tính năng chọn trường bắt buộc theo loại bất động sản cho thuê.
*Fix lỗi hiển thị nhiều ảnh.
*Thêm nút xóa trên hình ảnh nhập
*Đổi secondary color thành màu vàng. (Thay dổi màu sắc giá cao thành màu vàng)
*Tối ưu request bảo mật từ server
*Fix lỗi nhập liệu số nhà

Bảng release 8/6/2020 nhp_erp:
*Fix css layout
*Fix hiển thị các cột trong danh sách
*Chỉnh lại giao diện lúc phân quyền ở các trang lọc.
*Fix lại giao diện status (Phân quyền)
*Fix lỗi sai dialog trong phần details.
*Bổ sung nút cố định menu
*Tối ưu di động.
*Fix thập phân 

Bảng release 8/6/2020 nhp_erp:
*Fix css layout
*Fix hiển thị các cột trong danh sách
*Chỉnh lại giao diện lúc phân quyền ở các trang lọc.
*Fix lại giao diện status (Phân quyền)
*Fix lỗi sai dialog trong phần details.
*Bổ sung nút cố định menu
*Tối ưu di động.
*Fix thập phân 

Bảng release 1/6/2020 nhp_erp:
*Thêm phân quyền các chức năng.
*Tối ưu trang dữ liệu thô.
*Chỉnh lại phần tra cứu trùng lặp
*Chỉnh lại phần nhập thông tin đường.
*Fix lỗi lọc thông tin từ khóa và sản phẩm của tôi.
*Fix lỗi hiển thị hình ảnh.
*Tùy chỉnh lại hiển thị giá và đơn giá.
*Chỉnh lại người chỉnh sửa bất động sản.
*Thêm phần chỉnh sửa hình ảnh bất động sản. Click vào avatar sẽ tạo đưa thông tin hình ảnh chỉnh sửa.
*Hiển thị hình ảnh ở phần thêm mới và chỉnh sửa bất động sản.
*Hiệu chỉnh tên đường thành trường nhập và gợi ý.
*Truyền thông số tỉnh-quận huyện-phường xã vào trường thêm mới trong phần chỉnh sửa và thêm mới.
*Thêm dấu chấm vào hàng nghìn ở các trường nhập số.
*Điều chỉnh lại thông tin khách hàng và trang loadpage.
*Fix lỗi giới hạn ký tự nhập ở một số khung nhập dữ liệu

THCmedia

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì bạn?

Nhắn tin cho chúng tôi:
back btn

Thông tin tư vấn    back btn

    Join us!      back btn

      We are here for you.