Dịch vụ thiết kế UI/UX

Dịch vụ thiết kế UI/UX

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế UX / UI cho các ứng dụng di động, trang web, hệ thống, nền tảng, … Với kinh nghiệm thiết kế cho các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng một thiết kế tốt sẽ là một công cụ giúp khách hàng sử dụng hiệu quả các ứng dụng của bạn.

Chúng tôi hỗ trợ 24/7!

 • Số điện thoại: (+84) 0935880322
 • Email: info@thcmedia.vn
 • Số ĐKKD: 0401855443
 • Ngày thành lập: 30/09/2017
 • Mã số thuế: 0401855443
 • Websitehttps://thcmedia.vn
 • Mã số D-U-N-S: 557154013

UI/UX Design Services

Về dịch vụ thiết kế UX / UI của chúng tôi:

Bạn có một ý tưởng tốt! Một kế hoạch thông minh với nền tảng trang web hoặc ứng dụng tốt! Nhưng khách hàng vẫn quay lưng lại với bạn! Tại sao?
Bạn có biết rằng giao diện ứng dụng di động hiện tại là rất quan trọng. Nó giữ cho khách hàng ở lại đủ lâu để trải nghiệm sản phẩm của bạn! Một ứng dụng hoặc trang web không có xử lý thông minh và các nút điều hướng tiện ích sẽ khiến ứng dụng của bạn khó thu hút người dùng.
Hiện tại chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ như:

 • Thiết kế giao diện người dùng UX cho các ứng dụng di động
 • Thiết kế giao diện người dùng UX cho trang web
 • Tư vấn và phát triển giao diện ứng dụng
 • Thiết kế cho hệ thống hoặc nền tảng

UI/UX Design Services

Nếu bạn có một ý tưởng. Và bạn cần ý tưởng đó để trở thành hiện thực? Hãy gửi cho chúng tôi ý tưởng của bạn ngay lập tức! Chúng tôi sẽ biến ý tưởng đó thành một sản phẩm thiết thực và rất hữu ích!

Hãy gửi chúng tôi dự án của bạn!

Bạn đã có thiết kế?*: YesNo
Bạn đã có server?: YesNo
Upload file dự án:

File types: .jpg, .JPG, .gif, .GIF, .jpeg, .JPEG, .png, .PNG, .bmp, .BMP, .pdf, .PDF, .doc, .DOC, .txt, .TXT, .zip, .ZIP, .rar, .RAR, .tar, .gz, .tgz, .log, .tiff, .TIFF, .docx,.

Call Now Button
FacebookLinkedInFacebook MessengerTwitterSkypeEmailAddress