Quy trình làm việc

Slide Yêu cầu kiểm tra tiến độ dự án theo thỏa thuận trong hợp đồng Quy trình làm việc Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng Trao đổi thông tin Báo giá, thảo luận về hợp đồng và thời gian hoàn thành Ý tưởng Giải pháp Ký hợp đồng điều chỉnh cuối cùng Đảm bảo năng lực và thực hiện dự án Gửi bản demo dự án Gửi thành phẩm và yêu cầu nghiệm thu dự án Chấp nhận, giải quyết hợp đồng, bảo trì và bảo hành. 1 2 3 4 Liên hệ
Call Now Button