Doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số luôn là những người tiên phong trong việc áp dụng những kỹ thuật mới hiện nay. BI và phần mềm ERP là hai công cụ đắc lực giúp cho hoạt động kinh doanh của các công ty trở nên hiệu quả hơn. Vậy điểm khác nhau giữa hai công cụ này là gì?

>>>Xem thêm: Tiềm năng của phần mềm ERP trong bối cảnh đại dịch

Hệ thống ERP là gì?

Hệ thống ERP về cơ bản tích hợp tất cả các chức năng khác nhau trong doanh nghiệp của bạn và vượt qua cái gọi là “tâm lý silo” bằng cách tạo ra một kiến trúc dữ liệu tập trung duy nhất. Phần mềm ERP thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đầu ra chính của phần mềm ERP là hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí.

Tìm hiểu về BI

Định nghĩa BI là gì?

Kể từ khi thành lập vào cuối những năm 1990, Business Intelligence (BI) đã trở thành một từ thông dụng. Nhưng chính xác thì nó là gì và nó phù hợp với hệ thống ERP của bạn ở đâu?

Định nghĩa đầu tiên được chấp nhận rộng rãi về Business Intelligence được đưa ra bởi Howard Lagner, người đã mô tả nó như là các khái niệm và phương pháp của cải tiến để cải thiện việc ra quyết định kinh doanh bằng cách sử dụng các hệ thống hỗ trợ dựa trên thực tế. Nói một cách đơn giản, Business Intelligence đề cập đến việc phân tích thông tin kinh doanh và thông tin mà nó cung cấp – đánh giá và hiểu dữ liệu doanh nghiệp cho mục đích tạo thông tin về hoạt động và chiến lược, bằng cách xác định các xu hướng chính, điểm mạnh và điểm yếu.

Ngày nay, Business Intelligence được hiểu là việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu kinh doanh. Nó cũng được gọi là quản lý kiến thức. Các công nghệ Business Intelligence được thiết kế để khai thác các bộ dữ liệu nhằm phát hiện ra các cơ hội có thể không rõ ràng.

BI và phần mềm ERP
Kinh doanh thông minh trong thời đại công nghệ số

BI có thể giúp gì cho doanh nghiệp của bạn

BI về cơ bản biến đổi dữ liệu thô thành kiến thức hành động. Nó cho phép doanh nghiệp hiểu thị trường và khách hàng của mình ở mức độ sâu hơn nhiều và có thể cung cấp các số liệu có ý nghĩa như ROI cho chi tiêu tiếp thị.

Điều này tạo điều kiện cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa, dẫn đến lòng trung thành thương hiệu lớn hơn và khách hàng gắn kết hơn. Những hiểu biết sâu sắc thông qua ứng dụng Business Intelligence phát triển các quy trình kinh doanh tốt hơn như quản lý chuỗi cung ứng được cải thiện và các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn. Kinh doanh thông minh cuối cùng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh được cải thiện.

Công nghệ bổ sung cho nhau giữa BI và phần mềm ERP

Lợi ích của BI và phần mềm ERP

Rõ ràng rằng BI và phần mềm ERP của bạn không giống nhau. Thay vào đó, họ làm việc cùng nhau để chuyển đổi dữ liệu của bạn thành thông tin và kiến ​​thức về doanh nghiệp của bạn, biến doanh nghiệp của bạn thành một công cụ tăng trưởng dựa trên dữ liệu.

Với phần mềm ERP sắp xếp dữ liệu kinh doanh của bạn, các công nghệ Business Intelligence có thể khai thác dữ liệu này và trình bày nó ở các định dạng dễ tiêu hóa và có thể thực hiện được. ERP và BI có mối quan hệ cộng sinh – BI yêu cầu ERP để hoạt động, trong khi giá trị của phần mềm ERP được nâng cao đáng kể khi được kết hợp với BI.

ERP thu thập dữ liệu doanh nghiệp trong khi Business Intelligence phân tích dữ liệu doanh nghiệp và sử dụng bảng điều khiển và các giao diện khác để trình bày dữ liệu đó theo cách giúp dễ hiểu và giúp xác định các cơ hội có thể hành động.

BI và phần mềm ERP
BI và phần mềm ERP có thể hỗ trợ doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao

Hệ thống ERP phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có tổ chức hơn và hợp lý hóa triệt để các chức năng quản trị của bạn. Áp dụng các công cụ Business Intelligence chính xác cho dữ liệu này để phân tích dữ liệu, xu hướng và dự báo làm cho sự kết hợp trở nên vô giá.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa BI và ERP

Nếu bạn đã tận dụng hiệu quả và hiệu quả của ERP, đã đến lúc doanh nghiệp của bạn nên xem xét bổ sung tiếp theo và thêm Business Intelligence để phân tích dữ liệu và trình bày nó theo cách cho phép đưa ra quyết định sáng suốt dễ dàng và hiệu quả hơn .

Hệ thống ERP có thể làm cho doanh nghiệp của bạn chạy tốt hơn ngày hôm nay; nhưng với chức năng bổ sung của Business Intelligence, họ có thể chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn cho tương lai bằng cách cung cấp cho bạn thông tin chi tiết bạn cần.

BI và phần mềm ERP
Doanh nghiệp có thể kết hợp tốt giữa BI và phần mềm ERP để quản lý và vận hành công ty tốt hơn

Lời kết

BI và phần mềm ERP là một trong những phần mềm quản lý giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao hơn trong các hoạt động của công ty cũng như đối với những hoạt động quản lý bên trong doanh nghiệp. Hiệu được cơ chế cũng như cách thức vận hành sẽ giúp cho công ty của bạn thành công hơn trong tương lai kỹ thuật số hiện đại.

>>>Xem thêm: 5 xu hướng sẽ định hình phần mềm ERP trong tương lai